کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 04 مهر 1400
 

جهت اطلاع از آخرین فعالیتهای مدرسه به گالری مراجعه فرمایید .

سخن بزرگان

امام رضا (ع)

ایمان چهار رکن است :

توکل به خدا،رضا به قضای خدا،تسلیم به امر خدا،واگذاشتن کار به خدا

پرداخت آنلاین

نماد اعتماد
حدیث ماه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

افضلُ اَعمالٍ اُمّتی اِنتظارُ الفَرَج

افضل اعمال امت من انتظار فَرَج و ظهور امام زمان علیه‌السلام است.
 (الشِّهاب فی‌الحِکَم و الآداب، ص16 

 

نقاشی های منتخب دانش آموزان

دانش آموز عزیز :  دراین بخش نقاشی های منتخب شما به نمایش گذاشته می شود .

فیلم های منتخب دانش آموزان

دانش آموزان عزیز:دراین بخش فیلمهای منتخب شما به نمایش گذاشته می شود .

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  113736 نفر
محورهای تعالی

محور ۱

استلزامات برنامه ریزی

استلزامات برنامه ریزی

آگاهی مدیر،معاونین و کارکنان نسبت به مفاد مندرج در سند تحول بنیادین

تدوین مأموریت ها و چشم انداز مدرسه

آگاه سازی ذی نفعان متناسب با سطح درک آنان نسبت به مأموریت ،چشم انداز و برنامه ی عملیاتی مدرسه

تدوین میثاق نامه و پای بندی ذی نفعان نسبت به اجرای مفاد آن

محور ۲

توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی

بستر سازی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش

کیفیت بخشی به شورای مدرسه

کیفیت بخشی به  شورای دبیران

آموزش تخصصی حرفه ای و تبادل تجربه

افزایش نقش راهنمایی (تحصیلی و تربیتی) کارکنان

حضور موفق در عرصه های رقابت  در سال تحصیلی جاری

ایجاد ساز و کارهای تشویقی برای کارکنان موفق در عرصه های رقابت  

محور ۳

     استقرار     نظام   یاددهی  یادگیری

هدایت و راهبری دبیران در جهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی

بهره گیری از فضا و تجهیزات مناسب آموزشی و ورزشی

ساخت و بهره گیری از کارافزارهای آموزشی و پرورشی تولید شده

هوشمندسازی مدرسه و کلاس درس

بهره گیری از روش های فعّال و خلاق در فرآیند یاددهی -یادگیری

اجرای مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی

توسعه فعالیت های علمی- پژوهشی

ایجاد شرایط استفاده از ظرفیت دیگر محیط های یادگیری

توسعه فعالیت های فوق برنامه آموزشی

محور ۴

توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

فراهم آوردن زمینه ی مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه

بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در اداره ی امور مدرسه

فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز جهت شکل گیری و استفاده بهینه از تشکل ها و شورای دانش آموزی

میزان مشارکت و موفقیت دانش آموزان در امور تحصیلی تربیتی ، مطالعه و پژوهش ، جشنواره ها ، مسابقات (علمی،فرهنگی ،هنری و ورزشی و ...)

ایجاد سازو کارهای تشویقی برای دانش آموزان موفق در عرصه رقابت

محور ۵

توسعه مشارکت اولیا در امور مدرسه

فراهم آوردن زمینه های مناسب مشارکت اولیا

استفاده بهینه از مشارکت اولیا در زمینه های (علمی ، تخصصی ، فنی ، اقتصادی و ...)

ارتقای سطح دانش و اطلاعات اولیا و ارائه خدمات آموزشی مشاوره ای

شناسایی و بهره گیری از مشارکت برون سازمانی

ایجاد ساز و کارهای تشویقی برای اولیا در جهت افزایش مشارکت آنان در بخش های برنامه ریزی ، اجرایی و ارزیابی

محور ۶

 ارتقاء سلامت ، تربیت بدنی ، پیشگیری و ایمنی 

ارتقای بهداشت عمومی مدرسه

فراهم سازی شرایط ایمن

زیبا سازی و نشاط فضای فیزیکی مدرسه

ارتقای سطح ارتباط صمیمانه و احترام آمیز میان دانش آموزان ، کارکنان و اولیا

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

توسعه ی تربیت بدنی و ورزش در مدرسه

محور ۷

توسعه فعالیت های پرورشی و فرهنگی  

زمینه سازی جهت اجرای کیفی فعالیت های پرورشی و فرهنگی

اجرای فعالیت های پرورشی و فرهنگی

میزان رضایت مندی از فعالیت های پرورشی ، و فرهنگی

محور ۸

مدیریت امور اجرایی و اداری    

حسن اجرای قوانین و مقررات

حسن اجرای امور مالی

مستند سازی و بایگانی مناسب

 

 


بازدید: 1718